Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, 1982 yılında Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de kurulmuş bir devlet üniversitesidir.
Üniversite, yükseköğretimdeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle Ege Bölgesi’ndeki bölgesel üniversite ağının merkezinde hareket etme avantajına sahiptir. Öğrenci, akademik ve idari personel sayısı bakımından Ege Bölgesinin en büyük üniversitesidir.
DEÜ, 14 fakülte, 10 enstitü ve enstitü, 3 yüksekokul, devlet konservatuarı, 7 meslek yüksekokulu, 54 araştırma merkezi ile büyümeye devam eden dinamik bir araştırma üniversitedir. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) teknoparkı bünyesinde barındırmaktadır. Projede DEÜ koordinatör olarak yer almaktadır.  
Ercan Akpınar
Prof. Dr.
ercan.akpinar@deu.edu.tr
Elif Buğra Kuzu Demir
Doç. Dr.
elif.demir@deu.edu.tr
Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş
Dr. Öğr. Üyesi
yasemin.kahyaoglu@deu.edu.tr

 

Minho Üniversitesi

 Minho Üniversitesi (UMinho) canlı ve genç bir Portekiz üniversitesidir. 1973 yılında kurulan akademik faaliyet 1974 yılında başlamıştır. İki büyüleyici tarihi şehirde, Braga ve Guimaraes’de üç kampüsü bulunmaktadır. Bunlar Gualtar Kampüsü, Azurém Kampüsü ve Couros Kampüsüdür

Minho Üniversitesi, yalnızca Portekiz üniversiteleri için değil, aynı zamanda Avrupa’da ve dünya çapında yüksek kaliteli eğitim ve öğrenim için bir referanstır. Minho Üniversitesi, çeşitli eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında öncü olarak önemli bir değişim kapasitesi göstermiştir. Bilginin korunması, ulusal ve uluslararası patentlerin alınması alanında en başarılı Portekiz Üniversitelerinden biri olan UMinho’nun Fikri Mülkiyet konusunda çok net ve başarılı bir stratejisi vardır. Bütün bunlar şirketlerle, bölgeyle ve ülkeyle çok güçlü bir bağla gerçekleştirilmektedir.
José Alberto Lencastre
Eğitim Enstitüsü Doçent.Dr.
jlencastre@ie.uminho.pt
Floriano Veiga Viseu
Eğitim Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi
Sílvia Correia Monteiro
CIEd/Eğitim Enstitüsü’nde Araştırmacı
Ricardo Lemos Ribeiro
Eğitim Enstitüsü Yüksek Teknisyeni
José Emilio Palmeira
Eğitim Enstitüsü Yüksek Teknisyeni
Sílvia Araújo
Edebiyat, Sanat ve İnsan Bilimleri Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi
Nuno Filipe Castro
Fen Bilimleri Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi
Carlos Filipe Portela
Mühendislik Fakültesi Misafir Dr. Öğretim Üyesi
Maria Teresa Monteiro
Mühendislik Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi
Cacilda Maria Lima Moura
Fen Bilimleri Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi
Luciana Jesus Santos Peixoto
IDEA-UMINHO Merkezi Üyesi
Sara Cruz
CIEd/Eğitim Enstitüsü’nde Araştırmacı
Celestino Magalhães
CIEd/Eğitim Enstitüsü’nde Araştırmacı
Alexandre Torres
CIEd/Eğitim Enstitüsü’nde Araştırmacı
Almerindo Valdemar Tchivangulula
CIEd/Eğitim Enstitüsü’nde Araştırmacı

Kastamonu University

 

Kastamonu Üniversitesi (KÜ), Türkiye’nin kuzeybatı bölgesinde Mart 2006’da  kurulmuş bir devlet üniversitesidir.
Ancak KÜ Eğitim Fakültesi’nin 1965 yılına dayanan köklü bir geçmişi vardır. İlk olarak 1965 yılında kızlara yönelik ilkokul öğretmeni yetiştiren bir kurum olarak kuruldu.
O tarihten bu yana, KU Eğitim Okulu, çeşitli konu alanlarında öğretmen yetiştirme konusundaki deneyimini genişletti. Şu anda fen Bilimleri, matematik, okul öncesi, ilköğretim vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli konu alanlarında 10 öğretmen yetiştirme programı bulunmaktadır. KÜ’de sayıları giderek artan seçkin akademik ve idari kadro, 14 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 23 araştırma merkezi bulunmaktadır. KU, araştırma ve eğitimin öneminin bilincinde olup, bu alanlarda uluslararası düzeyde bilinen kurumların bir parçası olmaya çalışmaktadır.


Süleyman ÇİTE
Dr. Öğr. Üyes,
suleymancite@kastamonu.edu.tr

Oberta de Catalunya Üniversitesi

Oberta de Catalunya Üniversitesi (UOC, www.uoc.edu), son derece yenilikçi bir öğrenme modeline sahip, son teknoloji ürünü bir teknolojik üniversite olarak 1994 yılında kurulduğundan bu yana, dünyanın önde gelen çevrimiçi Yüksek Öğrenim üniversitelerinden biridir. Gün geçtikçe daha fazla ilgi görmektedir. 70.000’den fazla öğrencisi bulunmaktadır. UOC’nin temel hedefi bilgi toplumunun üniversitesi olmak, yenilikçi eğitimi, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi, teknolojik liderliği, bilgi toplumu üzerine Ar-Ge çalışmalarını ve e-Öğrenimi teşvik etmektir.
UOC’nin araştırma, yenilik ve transfer faaliyetleri, Doktora Okulu ve Üniversitenin fakülteleri bünyesinde yürütülen 48 Ar-Ge grubu ve ağ toplumu üzerine araştırmalarda uzmanlaşmış UOC araştırma enstitüsü olan İnternet Disiplinlerarası Enstitüsü’nde (IN3) düzenlenmektedir. UOC’nin Ar-Ge işbirlikleri için iki merkezi daha vardır: eÖğrenim Merkezi (eLC) ve eSağlık Merkezi (eHC). Misyonunun temelinde uluslararasılaşma yer alan UOC, dünya çapındaki araştırma ortaklıklarını ve uluslararası araştırma ortaklıklarının sayısını artıran girişimler yoluyla profilini sürekli olarak güçlendirmeye çalışmaktadır.
Son beş yılda UOC, 250’den fazla Ar-Ge projesine ve yaklaşık 50 Avrupa girişimine katılmıştır; bunlardan 9’u Marie Curie, ICT ve Toplumda Bilim’deki 7. Çerçeve Programlarından; Hayat Boyu Öğrenme Programında 17 proje, 21 Erasmus+ projesi (4 lider), 3 COST Aksiyonu, 1 DG Büyüme girişimi ve şu ana kadar 5 Horizon 2020 projesinde liderlik ve 16 projeye daha ortak olarak katılım göstermiştir. Araştırmaları, projeleri ve topluma aktarımı hakkında daha fazla bilgiye şu adresten ulaşılabilir: http://transfer.rdi.uoc.edu/en/knowledge haritası. Ayrıca, UOC
giderek artan sayıda nitelikli EHEA Yüksek Lisans Derecesi Programları da dahil olmak üzere ortak araştırma, hareketlilik girişimleri ve eğitim için 150’den fazla uluslararası anlaşmayı etkinleştirmektedir. UOC, bilgi transferini teşvik etmek için çalışmaktadır.
Bu amaçla 1.000 anlaşma yapılmıştır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Uluslararası Açık ve Uzaktan Eğitim Konseyi (ICDE) ve IMS Küresel Öğrenme Konsorsiyumu da dahil olmak üzere 35 uluslararası ağın üyesidir. UOC altyapısı ve teknik ekipmanı, tam donanımlı bir veri laboratuvarı da dahil olmak üzere ana istatistiksel yazılım paketini ve çevrimiçi anket araçlarını içermektedir. Ek olarak, UOC’nin dokümantasyonu yönetmeye yönelik Sanal Kütüphane desteğinden ve ilgili ampirik materyalleri toplamak için 14000’den fazla dergiye erişimi söz konusudur. 
Dr. Elena Barberà
Prof. Dr.
ebarbera@uoc.edu 
 
Dr. Muhammad Zaheer Asghar
Araştırmacı
masghar@uoc.edu 
 
Dr. Silvia Alcaraz-Dominguez
Araştırmacı
salcarazd@uoc.edu 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Kurumu, 2005’ten bu yana Hayat Boyu Öğrenme alanında çalışan bir Romanya STK’sıdır. CPIP, demokratikleşmenin ve açık bir ortam yaratılmasının ayrılmaz bir parçası olarak, kamu politikalarında ve ilgili uygulamalarda tüm vatandaşlar için eşit fırsatlar ilkesini ana akım haline getirmeye kararlıdır. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin tüm alanlarda toplumsal ortak üretimin durumunu yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu alandaki iyi uygulamalar için iş birliği ve yenilik yapmayı amaçlayan girişimleri desteklemekte, program ve projeler yürütmektedir. Çeşitli Avrupa girişimlerinde yer alarak ve daha sonra geliştirilen ürünleri ve sonuçları bölgesel faaliyetlerde yaygınlaştırarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları:
– Aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi
-Gençlerde ve özel gereksinim gruplarında girişimciliğin teşvik edilmesi;
-Sosyal girişimcilik;
-İki ulusal ağın parçası olarak sosyal sorumluluk, 
-Tarım sektöründe sağlık ve güvenlik konularında ve kırsal geliştiricilerin yetiştirilmesinde çalışarak bölgesel kalkınma,
– KOBİ’leri destekleyen kurumlarla işbirliği yaparak ve hareketlilik çalışanlarının entegrasyonuna yönelik araçlar geliştirerek KOBİ’lerin geliştirilmesi,
-Gençlerde ve özel gereksinim gruplarında girişimciliğin teşvik edilmesi,
-Öğretim programları arası işbirliğini teşvik etmek, yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını kullanmak, yaratıcılığı geliştirmek, öğretmenlerin yeterlik temelli öğretim sunma konusunda desteklenmesi, temel yeterliliklerin değerlendirilmesi ve doğrulanmasının geliştirilmesi
– Okullar, işletmeler, yüksek öğretim kurumları, araştırma kurumları ve daha geniş anlamda toplum arasındaki ortaklıklar bu bağlamda özellikle önemli görülmektedir.
Rodica Pana 
Genel müdür
rodica.pana@cpip.ro
Daiana Huber 
Araştırmacı
daiana.huber@cpip.ro