Projenin öğrenme yönetim sistemi, çevrimiçi öğrenme materyalleri ve öğretmen rehberi olmak üzere toplam dört çıktısı bulunmaktadır.