Empower Digi Teach

Projenin Amaçları

Öğretmenleri Dijital Olarak Güçlendirilmesi

Öğretmenlerin yenilikçi dijital öğretim materyallerini tasarlama, uygulama, değiştirme ve yansıtma konusunda dijital yeterliliğini güçlendirmek

ÖYS

Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin gelişimini desteklemek için mikro kredi çerçevesinde oyunlaştırmaya dayalı bir öğrenme yönetim sistemi tasarlamak

Geliştirme

Öğretmenlerin dijital yeterlik gelişimini desteklemek için çevrimiçi öğrenme materyalleri geliştirmek

Kılavuz

Öğretmenler için çevrimiçi kılavuz oluşturmak

Etkileşim

Etkileşimli topluluk alanı aracılığıyla öğretmenler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve uygulamaların tartışılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırmak

Motivasyon

Öğrencilerin motivasyonunu korumak ve derin öğrenmeyi zenginleştirmek için dijital öğrenme materyallerini çevrimiçi öğrenme ortamlarına entegre etmenin pedagojik açıdan etkili yollarını araştırmak ve keşfetmek

Öğrenme yönetim sistemine erişmek için

01

Pedagojik açıdan sağlam yenilikçi dijital öğretim materyalleri geliştirerek dijital becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim ihtiyacını desteklemek için çevrimiçi bir platform oluşturmak

02

Öğretmenlerin mesleki gelişimini ilgi çekici ve katılımcı hale getirmek için oyunlaştırma ve mikro kredi özelliklerini çevrimiçi platforma entegre etmek

03

Öğretmenlerin dijital araçların nasıl kullanılacağına ilişkin temel düzeydeki bilgilerinin gelişimini desteklemek için çevrimiçi öğrenme materyalleri tasarlamak

04

Çevrimiçi öğrenme sırasında öğrenci katılımını ve derin öğrenmeyi destekleyen pedagojik yaklaşımları ve öğretim uygulamalarını keşfetmek